Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;

Δίνονται τα παρακάτω σχήματα, όπου στο (α) ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές με σταθερή ταχύτητα, στο (β) αφήνουμε το μαγνήτη να πέσει κατακόρυφα και πλησιάζει ένα οριζόντιο κυκλικό πλαίσιο και στο (γ) σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη.

i) Να εξηγήσετε σε ποιες περιπτώσεις ο αντιστάτης R θα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

ii) Ποια η φορά του επαγωγικού ρεύματος σε κάθε κύκλωμα;

iii) Από πού προέρχεται, σε κάθε περίπτωση, η θερμότητα που αναπτύχθηκε στον αντιστάτη R;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;

Αφήστε μια απάντηση