Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ πλευράς α=0,5m και αντίστασης R=5Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=0,5m/s, πάνω σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, με το επίπεδό του οριζόντιο και σε μια στιγμή συναντά μια περιοχή πλάτους d=1m, στην οποία υπάρχει ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα (κάτοψη), την οποία διαπερνά. Έστω t=0 η χρονική στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η είσοδος του πλαισίου στο πεδίο.

Θεωρώντας την κάθετη στο πλαίσιο να έχει την ίδια κατεύθυνση με την ένταση του πεδίου, να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-3s των μεγεθών:

i) Της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το πλαίσιο.

ii) Της ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο.

iii) Της έντασης του ρεύματος.

iv) Της δύναμης Laplace που δέχεται το πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο.

v) Του μέτρου της δύναμης από το πεδίο, που ασκείται στην πλευρά ΑΒ.

vi) Της ισχύος της εξωτερικής δύναμης F, την οποία πρέπει να ασκούμε πάνω στο πλαίσιο, για να μπορεί να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

Αφήστε μια απάντηση