Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=0,5m αντίστασης R=0,2Ω αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος με το επίπεδό του κατακόρυφο. Σε μια στιγμή συναντά στην πορεία του ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο με δυναμικές γραμμές κάθετες στο πλαίσιο, έντασης Β=0,4Τ και στο σχήμα φαίνεται η θέση του πλαισίου τη στιγμή t1, όπου η ταχύτητά του είναι υ=2m/s. Για τη στιγμή αυτή ζητούνται:

  1. Η ΗΕΔ από επαγωγή που εμφανίζεται στο πλαίσιο και η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.
  2. Η ηλεκτρική ισχύς που εμφανίζεται στο πλαίσιο, καθώς και η ισχύς της δύναμης Laplace που το μαγνητικό πεδίο ασκεί στο πλαίσιο.
  3. Αν το πλαίσιο έχει μάζα m=0,2kg:

α) Ποια η επιτάχυνση του πλαισίου;

 β) Ποιοι οι ρυθμοί μεταβολής της δυναμικής ενέργειας, της κινητικής ενέργειας και της μηχανικής ενέργειας του πλαισίου;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.

Αφήστε μια απάντηση