Ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,8m και αντίστασης R=0,4Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=1m/s και τη στιγμή t=0, φτάνει στα όρια ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση Β=1,5Τ, όπως στο σχήμα (κάτοψη). Θεωρώντας την κάθετη στο πλαίσιο να έχει φορά ίδια με την ένταση του πεδίου, ζητούνται για το χρονικό διάστημα 0 ≤ t ≤  t1 , όπου τη στιγμή t1=1,2s, όλο το πλαίσιο βρίσκεται εντός του πεδίου:

  1. Η γραφική παράσταση της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο.
  2. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
  3. Η γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
  4. Η οριζόντια δύναμη F που είναι απαραίτητη να ασκούμε στο πλαίσιο για την κίνησή του.
  5. Η ισχύς της παραπάνω δύναμης τη στιγμή t2=0,6s, καθώς και η ηλεκτρική ισχύς την ίδια στιγμή.
  6. Η συνολική θερμότητα που εμφανίζεται στο πλαίσιο και το αντίστοιχο έργο της F.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο

Αφήστε μια απάντηση