Πώς θα κινηθεί το πλαίσιο;

Σε μια περιοχή υπάρχει ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο (στο σχήμα με κίτρινο χρώμα, σε κάτοψη). Μια οριζόντια τομή αυτού του μαγνητικού πεδίου, αποτελεί ένα λείο οριζόντιο επίπεδο (π), πάνω στο οποίο τοποθετούμε ένα ορθογώνιο τριγωνικό συρμάτινο πλαίσιο ΑΒΓ, με οριζόντιο το επίπεδό του, το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, όπως στο σχήμα. Το πλαίσιο αυτό:

i) Θα παραμείνει ακίνητο.

ii) Θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά

iii) Θα επιταχυνθεί προς τα αριστερά.

iv) Θα επιταχυνθεί σε άλλη διεύθυνση.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πώς θα κινηθεί το πλαίσιο;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Πώς θα κινηθεί το πλαίσιο;

Αφήστε μια απάντηση