Η συνισταμένη δύναμη στον αγωγό.

Ένας αγωγός ΑΓΔ, αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα, το ΑΓ μήκους ℓ1=1m και το ΓΔ μήκους ℓ2=1,5m και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=4 Α. Το επίπεδο που ορίζει ο αγωγός είναι κατακόρυφο, με το τμήμα ΑΓ οριζόντιο, ενώ το ΓΔ σχηματίζει γωνία θ=60°, με την οριζόντια διεύθυνση. Ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ.

  1. Να βρείτε τη δύναμη Laplace που δέχεται κάθε τμήμα του αγωγού.
  2. Να βρεθεί η συνισταμένη δύναμη η οποία ασκείται στον αγωγό από το μαγνητικό πεδίο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Η συνισταμένη δύναμη στον αγωγό.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η συνισταμένη δύναμη στον αγωγό.

Αφήστε μια απάντηση