Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού

 

Ένας αγωγός ΑΓΔΕ ορίζει ένα κατακόρυφο επίπεδο, με το τμήμα ΑΓ μήκους ℓ=0,5m οριζόντιο και το ΓΔ, επίσης μήκους ℓ κατακόρυφο, ενώ το τρίτο τμήμα σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ=45°. Στο χώρο υπάρχει ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ. Αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5Α , ζητούνται:

  1. Η δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση ) που ασκείται σε κάθε τμήμα του αγωγού.
  2. Το μέτρο της συνολικής δύναμης που δέχεται ο αγωγός ΑΓΔΕ.
  3.  Αν αντικαταστήσουμε το τμήμα ΔΕ με το τμήμα ΔΚΕ, όπου το ΔΚ είναι οριζόντιο και το ΚΕ κατακόρυφο, με μήκη ℓ, πόσο θα είναι τώρα το μέτρο της συνολικής δύναμης που θα δέχεται ο αγωγός από το μαγνητικό πεδίο;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού

Αφήστε μια απάντηση