Βρες την ένταση, στο κέντρο του ημικυκλίου

Ένας κατακόρυφος αγωγός μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και φτάνοντας σε ένα οριζόντιο επίπεδο (Π) συνδέεται με ημικυκλικό αγωγό στο σημείο Α, ενώ στο αντιδιαμετρικό του σημείο Γ, συνδέεται άλλος κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, οπότε συνολικά έχουμε τον αγωγό του διπλανού σχήματος.Αν η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του ημικυκλίου, που δημιουργεί το πρώτο κατακόρυφο τμήμα το οποίο καταλήγει στο Α, έχει μέτρο Β1=0,1Τ:

i) Η συνολική ένταση του μαγνητικού στο σημείο Ο, έχει διεύθυνση:

α) κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.

β) κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.

γ) Οριζόντια κάθετη στην ΑΓ.

δ) Πλάγια ως προς το επίπεδο (Π)

ii) Να βρεθεί η ένταση (μέτρο και κατεύθυνση) του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Βρες την  ένταση, στο κέντρο του ημικυκλίου
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Βρες την  ένταση, στο κέντρο του ημικυκλίου

Αφήστε μια απάντηση