Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.

 

Στα παρακάτω σχήματα, δίνονται δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα ΑΓΔ, όπου από τις κορυφές Γ και Δ  διέρχονται δυο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, κάθετοι στο επίπεδο, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι.

i) Στο (α) σχήμα, η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α:

α) Βρίσκεται πάνω στον άξονα x, (παράλληλος στην πλευρά ΓΔ του τριγώνου)

β) Βρίσκεται πάνω στον άξονα  y (κάθετος στην ΓΔ).

γ) Τίποτα από τα δύο

ii) Ποια η αντίστοιχη απάντηση για την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α του σχήματος (β);

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.

Αφήστε μια απάντηση