Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα!

Στο σχήμα βλέπετε έναν αγωγό ΑΓΔΕΖ, το καμπύλο μέρος του οποίου (ΓΔΕ) είναι ημικύκλιο ακτίνας r=0,2m, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου.

Δίνεται Κμ=10-7Ν/Α2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα!

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα!

 

Αφήστε μια απάντηση