Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα

Μια παραλλαγή στο ερώτημα των πρόσφατων εξετάσεων:

Στην καμπύλη Χ του ακόλουθου γραφήματος παριστάνεται ο όγκος του οξυγόνου (Ο2), ο οποίος εκλύεται κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αποσύνθεσης διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 1 Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η αντίδραση είναι:

Να εξηγήσετε με ποια από τις παρακάτω μεταβολές παράγεται η καμπύλη Υ.

  1. Προσθήκη Η2Ο.
  2. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 1,3Μ.
  3. Χρήση διαφορετικού καταλύτη (καταλύτης ii)
  4. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 0,3Μ.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα

 

Αφήστε μια απάντηση