Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, στο οποίο μια πηγή συνεχούς τάσης V1=10V συνδέεται με εναλλακτήρα με τάση:
v2=Vo∙ημωt= 15∙ημωt και το σύστημα τροφοδοτεί αντιστάτη με αντίσταση R=5Ω.

  1. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη και να γίνει η γραφική της παράσταση. Πόσο φορτίο περνά από μια διατομή σε χρόνο μιας περιόδου Τ του εναλλακτήρα.
  2. Να βρεθεί η ενεργός ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο

Αφήστε μια απάντηση