Αν η δύναμη αλλάξει διεύθυνση

Ένα σώμα σύρεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας δύναμης F, η διεύθυνση της οποίας σχηματίζει γωνία θ=60° με την οριζόντια διεύθυνση (σχήμα 1), με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος, να μεταβάλλεται όπως στο κάτω διάγραμμα.Σε μια δεύτερη επανάληψη του πειράματος, η ασκούμενη δύναμη γίνεται οριζόντια με το ίδιο μέτρο F, όπως στο (2) σχήμα.

i) Αν το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος στο (1ο) πείραμα είναι α1 και η αντίστοιχη επιτάχυνση στο (2ο) πείραμα α2, ισχύει:

α) α21,   β) α2= 1,5α1,    γ) α2=1,86 α1,  δ) α2=2α1.

ii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα μπορεί να παριστά την ταχύτητα του σώματος στο 2ο πείραμα;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δίνεται ημθ=0,86 και συνθ=0,5.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Αν η δύναμη αλλάξει διεύθυνση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Αν η δύναμη αλλάξει διεύθυνση

Αφήστε μια απάντηση