Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις

 

Μπροστά από το «κόκκινο» φανάρι βρίσκονται ακίνητα δύο αυτοκίνητα. Σε μια στιγμή (t=0) το φανάρι γίνεται «πράσινο» και στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι ταχύτητες των αυτοκινήτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Ποιο αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγαλύτερη επιτάχυνση;
  2. Ποιο αυτοκίνητο απέχει περισσότερο από το φανάρι τη στιγμή t1=10s;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις

Αφήστε μια απάντηση