Μια κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο

 

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας m=10kg. Σε μια στιγμή (t0=0) ασκείται πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου 60Ν, μέχρι τη στιγμή t΄=4s, όπου μεταβάλλεται το μέτρο της δύναμης. Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Με τη βοήθεια του διαγράμματος, να βρεθεί η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα, μόλις ασκηθεί πάνω του η δύναμη F, καθώς και η μετατόπισή του μέχρι τη στιγμή 6s.
  2. Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος από τη χρονική στιγμή t1=1,95s έως τη στιγμή t2=2,75s.
  3. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου.
  4. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F από 0-6s και πόσο το αντίστοιχο έργο της τριβής;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο

Αφήστε μια απάντηση