Όταν έρχονται τα κάτω πάνω…

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε έναν ομογενή κύλινδρο, γύρω από τον οποίο έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, το οποίο αφού περάσει από μια τροχαλία (με οριζόντιο το ελεύθερο τμήμα του) στο άλλο άκρο του έχουμε κρεμάσει ένα σώμα Σ μάζας m. Ασκώντας μια οριζόντια δύναμη F στο κέντρο του κυλίνδρου πετυχαίνουμε το σώμα Σ να ισορροπεί, όπως στο σχήμα.

i) Να εξετάσετε αν μπορεί ταυτόχρονα να ισορροπεί και ο κύλινδρος.

ii) Αν η μάζα του κυλίνδρου είναι Μ=4m, τότε η δύναμη F, για την επίτευξη της ισορροπίας του σώματος Σ, έχει μέτρο:

α) F=mg,   β) F=2mg,   γ) F=3mg,   δ) F=4mg

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του που συνδέει τα κέντρα των δύο βάσεών του Ι= ½ ΜR2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν έρχονται τα κάτω πάνω…
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Όταν έρχονται τα κάτω πάνω…

Αφήστε μια απάντηση