Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο

 

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια περιοχή ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, στην οποία έχουμε μια κυματική αρμονική διαταραχή, κάποια χρονική στιγμή t0. Στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων Β και Γ του μέσου, τη στιγμή αυτή.

i) Το στιγμιότυπο αυτό ανήκει σε τρέχον ή στάσιμο κύμα;

ii) Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τρία άλλα στιγμιότυπα του μέσου κάποιες επόμενες χρονικές στιγμές, μικρότερες της περιόδου.

α) Ποιο στιγμιότυπο αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή t1=t0+5Τ/12;

β) Να σημειωθούν πάνω στο σχήμα οι ταχύτητες των σημείων Β και Γ και στα τρία στιγμιότυπα.

γ) Αν τη στιγμή t0 η φάση της απομάκρυνσης του σημείου Β είναι ίση με 4,2π (rad) τότε η φάση του σημείου Γ την ίδια στιγμή έχει τιμή:

γ1) 5,4π (rad)     γ2)  4,2π (rad),    γ3) 3,2π (rad),   γ4) 2,8π (rad)

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο

Αφήστε μια απάντηση