Δύο αρμονικοί παλμοί συμβάλουν

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται αντίθετα δυο ημιτονοειδείς παλμοί με πλάτη Α=0,2m και με ταχύτητα υ=1m/s και σε μια στιγμή t=0 η μορφή του μέσου είναι όπως στο σχήμα, όπου (ΒΓ)=1m:

Τη στιγμή αυτή το σημείο Β έχει ταχύτητα ταλάντωσης υ1=0,2π m/s.

i) Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Β και Γ.

ii) Να σχεδιάσετε τη μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t1=1s.

α)  Πόση είναι η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του και ποια η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ, στο μέσον της ΒΓ;

β)  Να σημειώστε πάνω στο σχήμα τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Β και Γ και να υπολογίστε τα μέτρα τους.

iii) Ποιες θα ήταν οι αντίστοιχες απαντήσεις σας για τη χρονική στιγμή t2=1,5s;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο αρμονικοί παλμοί συμβάλουν
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δύο αρμονικοί παλμοί συμβάλουν

Αφήστε μια απάντηση