Δύο όμοιες ράβδοι επιταχύνονται

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο όμοιες ομογενείς ράβδοι μάζας m και μήκους ℓ. Η πρώτη ΑΒ,  μπορεί να  στρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Α, ενώ η δεύτερη ΓΔ είναι ελεύθερη.

Σε μια στιγμή ασκούνται στις ράβδους δύο ίσες δυνάμεις F στα άκρα Β και Δ, κάθετες στις ράβδους, όπως στο σχήμα.

i) Αν α1 και α2 οι αρχικές επιταχύνσεις των κέντρων μάζας των ράβδων ΑΒ και ΓΔ, αντίστοιχα, ισχύει:

α) α12,   β) α1= α2   γ) α1 > α2.

ii) Για τα μέτρα των επιταχύνσεων των σημείων εφαρμογής των δυνάμεων ισχύει:

α) αΒ < αΔ,     β) αΒ = αΔ,     γ) αΒ > αΔ.

Δίνεται η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ι= mℓ2/12.

Απάντηση

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο όμοιες ράβδοι επιταχύνονται
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δύο όμοιες ράβδοι επιταχύνονται

Αφήστε μια απάντηση