Μια αατ και μια ελαστική κρούση.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Μετακινούμε το σώμα Σ προς τα αριστερά συμπιέζοντας το ελατήριο, προσφέροντάς του ενέργεια 4J και το αφήνουμε να κινηθεί, εκτελώντας αατ, με σταθερά επαναφοράς D=k. Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, το σώμα Σ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο ακίνητο σώμα Σ1. Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του Σ από τη θέση ισορροπίας του.

i) Η στιγμή t1 συνδέεται με την περίοδο ταλάντωσης πριν την κρούση με τη σχέση:

α) t1= ¼ Τ,   β)  t1= 1/3 Τ,   γ)  t1= 2/5 Τ,   δ) t1= ½ Τ

ii) Πόσο μεταβάλλεται η περίοδος ταλάντωσης λόγω κρούσης;

iii) Το σώμα Σ1 έχει μάζα m1, όπου:

α) m1 < m,    β) m1 = m,    γ) m1 > m.

iv) Με ποια κινητική ενέργεια θα κινηθεί το σώμα Σ1 μετά την κρούση;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια αατ και μια ελαστική κρούση.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια αατ και μια ελαστική κρούση.

Αφήστε μια απάντηση