Ο δίσκος και το τετράγωνο.

Διαθέτουμε δυο πλάκες, του ίδιου πάχους και από το ίδιο υλικό. Η μία είναι κυκλική (ένας λεπτός δίσκος) ακτίνας R και η άλλη τετράγωνη πλευράς α=2R. Οι δυο πλάκες μπορούν να περιστρέφονται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από σταθερούς κατακόρυφους άξονες που περνούν από τα κέντρα τους Κ και Ο, χωρίς τριβές. Σε μια στιγμή ασκούμε στα δυο στερεά την ίδια δύναμη F, όπως στο σχήμα.

i) Για τις ροπές αδράνειας Ι1 και Ι2, δίσκου και τετραγώνου αντίστοιχα, ως προς τους άξονες περιστροφής τους, ισχύει:

α) Ι12,   β) Ι12,   γ) Ι12.

ii) Μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση θα αποκτήσει:

α) Ο δίσκος,

β) Η τετράγωνη πλάκα.

γ) Τα δύο στερεά θα αποκτήσουν την ίδια γωνιακή επιτάχυνση.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ο δίσκος και το τετράγωνο.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ο δίσκος και το τετράγωνο.

Αφήστε μια απάντηση