Άλλο κέντρο δίσκου, άλλο cm.

Ένα λεπτός ομογενής δίσκος, κέντρου Ο, ακτίνας R=1m και μάζας Μ=8kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ στην περιφέρειά του, στο άκρο μιας κατακόρυφης ακτίνας ΟΑ, έχει προσκολληθεί ένα σώμα Σ μάζας Μ, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο αμελητέων διαστάσεων. Έτσι έχουμε κατασκευάσει ένα στερεό s. Κάποια στιγμή, ασκούμε στο σώμα Σ μια οριζόντια δύναμη F μέτρου F=11Ν, όπως στο σχήμα, οπότε το στερεό μας, αρχίζει να κυλίεται. Για τη στιγμή αμέσως μόλις αρχίσει η κίνηση να βρεθούν:

  1. Η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού.
  2. Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ του στερεού s.
  3. Η τριβή που ασκείται στο δίσκο
  4. Η επιτάχυνση του κέντρου Ο του δίσκου.
  5. Η οριζόντια συνιστώσα της δύναμης που ασκείται στο σώμα Σ από το δίσκο.

Δίνεται ότι το cm του στερεού είναι ένα σημείο Κ, στο μέσον της ακτίνας ΟΑ, ενώ η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς κάθετο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο του Ο, δίνεται από τη σχέση Ιο= ½ ΜR2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Άλλο κέντρο δίσκου, άλλο cm.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Άλλο κέντρο δίσκου, άλλο cm.

Αφήστε μια απάντηση