Μια ράβδος σε λείο επίπεδο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ=3kg και μήκους ℓ=4m. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σημείο Α της ράβδου, το οποίο απέχει 0,5m από το άκρο της, μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=3Ν, με διεύθυνση κάθετη στη ράβδο. Τη χρονική στιγμή t1=√3s η ράβδος έχει περιστραφεί κατά 90° και βρίσκεται στη θέση δεξιά στο  διπλανό σχήμα.

  1. Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση του σημείου Α, εφαρμογής της δύναμης F.
  2. Να βρεθεί η ταχύτητα του μέσου Κ της ράβδου τη στιγμή t1.
  3. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F  από 0-t1 και με ποιο ρυθμό προσφέρει ενέργεια στη ράβδο τη στιγμή t1;
  4. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σημείου Α τη στιγμή t1.

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου, ως προς κάθετο άξονα ο οποίος περνά από το μέσον της, Ι=Μℓ2/12.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια ράβδος σε λείο επίπεδο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια ράβδος σε λείο επίπεδο

Αφήστε μια απάντηση