Η γεννήτρια και η ισχύς της σε διάφορες περιπτώσεις

 

Για το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος δίνονται ότι η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=20V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω, ενώ οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1=8Ω και R2=4,8Ω.

  1. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο η πηγή παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα.
  2. Να βρεθεί η ισχύς της πηγής, όταν συνδέσουμε τα σημεία Α και Β με ένα  σύρμα μηδενικής αντίστασης.
  3. Αφαιρούμε το παραπάνω σύρμα και συνδέουμε μεταξύ των σημείων Α και Β:

α) Ένα ιδανικό αμπερόμετρο,   β) ένα ιδανικό βολτόμετρο.

Να βρεθούν οι ενδείξεις των δύο οργάνων, καθώς και η πολική τάση της πηγής, σε κάθε περίπτωση.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η γεννήτρια και η ισχύς της σε διάφορες περιπτώσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η γεννήτρια και η ισχύς της σε διάφορες περιπτώσεις

Αφήστε μια απάντηση