Στήριξη σε δύο λεία κεκλιμένα επίπεδα.

 

Μια μη ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ και βάρους w, ισορροπεί σε επαφή με δύο λεία κεκλιμένα επίπεδα, με κλίσεις  θ=30° και φ=60°, σε οριζόντια θέση, όπως στο σχήμα. Η ροπή του βάρους της ράβδου, ως προς το κοινό σημείο Ο, της βάσης των δύο επιπέδων, έχει μέτρο:

α) τ=w∙ ¼ ℓ,       β) τ=w∙ 1/3 ℓ,       γ) τ=w∙ ½ ℓ

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Στήριξη σε δύο λεία κεκλιμένα επίπεδα.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Στήριξη σε δύο λεία κεκλιμένα επίπεδα.

Αφήστε μια απάντηση