Μια ράβδος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα.

 

Στο σχήμα βλέπετε δύο κεκλιμένα επίπεδα (1) και (2), με κλίσεις  φ=60° και θ=30° αντίστοιχα. Μια οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w=100Ν, ισορροπεί σε επαφή με τα δύο επίπεδα.

  1. Μπορούν και τα δύο επίπεδα να είναι λεία ή όχι; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
  2. Αν δίνεται ότι το επίπεδο (1) είναι λείο, να βρεθούν:

α)  Η δύναμη που δέχεται η ράβδος στο άκρο της Α από το επίπεδο.

β)  Ο ελάχιστος συντελεστής της οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και επιπέδου (2), για την παραπάνω ισορροπία.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια ράβδος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια ράβδος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα.

Αφήστε μια απάντηση