Όταν το ελεφαντάκι γίνεται … ντουλάπι!

Σε οριζόντιο επίπεδο, ένα παιδί μάζας Μ=50kg, τραβάει μέσω νήματος αμελητέας μάζας, ασκώντας δύναμη F, ένα κιβώτιο μάζας m=40kg. Το αρχικό μήκος του νήματος είναι AB= ℓ=3,6m.

Να υπολογιστεί η μετατόπιση του κιβωτίου, μέχρι να φτάσει στο παιδί, στις εξής περιπτώσεις:

  1. Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.
  2. Το επίπεδο δεν είναι λείο, αλλά παρουσιάζει τόσο με το κιβώτιο, όσο και με τα παπούτσια του παιδιού συντελεστές τριβής μs=μ=0,5, ενώ:

α) η ασκούμενη δύναμη έχει μέτρο F=220Ν,

β) η δύναμη έχει μέτρο F=300Ν.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν το ελεφαντάκι γίνεται … ντουλάπι!
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Όταν το ελεφαντάκι γίνεται … ντουλάπι!

Αφήστε μια απάντηση