Η δύναμη στον πυθμένα και η πίεση…

Στο παραπάνω σχήμα, ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό, ενώ κοντά στην βάση του υπάρχει ένας οριζόντιος σωλήνας, μεταβλητής διατομής, μέσω του οποίου εκρέει το νερό σε μια μόνιμη και στρωτή ροή. Στο σημείο Α του σχήματος η ταχύτητα ροής είναι υ και η πίεση p1.

i) Η δύναμη F που ασκεί το νερό στον πυθμένα του δοχείου εμβαδού Α, έχει με μέτρο:

α) F< pατμ+ρgh,   β) F= pατμ+ρgh,   γ) F > pατμ+ρgh

ii) Κλείνουμε με τάπα το δεξιό άκρο του σωλήνα και η ροή σταματά. Τότε η πίεση p2 στο σημείο Α θα αποκτήσει τιμή:

α) p2 < p1 + ½ mυ2,   β) p2 = p1 + ½ mυ2,    γ) p2 > p1 + ½ mυ2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η δύναμη στον πυθμένα και η πίεση…
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η δύναμη στον πυθμένα και η πίεση…

Αφήστε μια απάντηση