Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση σώματος

Ένα σώμα μάζας 8kg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου νήματος, ενώ πάνω του ασκείται μια δύναμη F μέτρου F=50Ν, η οποία σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία θ, όπως στο σχήμα.

  1. Να αναλύσετε τη δύναμη F σε δύο συνιστώσες μια οριζόντια και μια κατακόρυφη και να υπολογίστε τα μέτρα των δύο συνιστωσών.
  2. Να υπολογίστε την τάση του νήματος και τη δύναμη που ασκεί το σώμα στο οριζόντιο επίπεδο.
  3. Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t0=0, το νήμα κόβεται. Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος μετά από χρόνο 2s.

Δίνονται: ημθ=0,6,  συνθ=0,8 και g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση σώματος
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση σώματος

Αφήστε μια απάντηση