Η τριβή εξασφαλίζει την ισορροπία;

 

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος, βάρους w, ισορροπεί σε οριζόντια θέση, δεμένη στο άκρο της Β με νήμα, το οποίο σχηματίζει γωνία θ με τη ράβδο όπου εφθ=0,5, ενώ το άλλο της άκρο Α, στηρίζεται σε μη λείο κατακόρυφο τοίχο.

i) Να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και τοίχου, για την παραπάνω ισορροπία.

Δίνεται ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και τοίχου μs=0,5.

ii) Αν στο άκρο Β κρεμάσουμε μέσω νήματος, μια σφαίρα βάρους w1 τότε:

α) Η ασκούμενη τριβή θα αυξηθεί.

β) Το σύστημα θα συνεχίσει να ισορροπεί.

γ) Η ράβδος θα γλιστρήσει στο άκρο της Α.

iii) Ποια η ελάχιστη απόσταση x, από το άκρο Α της ράβδου, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα σώμα Σ βάρους  w1, χωρίς να ολισθήσει η ράβδος.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η τριβή εξασφαλίζει την ισορροπία;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η τριβή εξασφαλίζει την ισορροπία;

Αφήστε μια απάντηση