Δυο μεταβολές αερίου

Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να μεταβεί από την κατάσταση Α με θερμοκρασία ΤΑ, στις καταστάσεις Β ή Γ σε θερμοκρασία ΤΒ.

i) Για τα έργα που παράγει το αέριο ισχύει στις αντίστοιχες μεταβολές 1 και 2 ισχύει:

α) W1>0 και W2<0,    β) W1 >0 και W2=0,    γ) W1<0 και W2 >0.

ii) Να συγκριθούν τα ποσά θερμότητας που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον του στις δύο παραπάνω μεταβολές.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Δυο μεταβολές αερίου
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δυο μεταβολές αερίου

Αφήστε μια απάντηση