Τέσσερις τρόποι άντλησης νερού.

Στα παρακάτω σχήματα βλέπουμε 4 τρόπους για εκροή νερού από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου ο οριζόντιος σωλήνας στο σχήμα (α) και οι τρεις άλλοι σωλήνες (σιφώνια), όπου η άντληση γίνεται με αναρρόφηση, έχουν ίσες διατομές.

i) Για τις ταχύτητες εκροής στα σχήματα (α) και (β) ισχύει:

1) υα < υβ,   2)  υα = υβ,   3) υα > υβ.

ii) Για τις παροχές στα δοχεία (β) και (γ) ισχύει:

1) Πβ < Πγ,   2)  Πβ = Πγ,   3) Πβ > Πγ.

iii) Η σύγκριση των ταχυτήτων εκροής μεταξύ των δοχείων (γ) και (δ) μας δίνει:

1) υγ < υδ,   2)  υγ = υδ,   3) υγ > υδ.

iv) Να συγκριθούν οι συνολικοί χρόνοι εκροής νερού από τα δοχεία (γ) και (δ).

Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας, θεωρώντας τις ροές ως μόνιμες και στρωτές ροές, ενός ιδανικού ρευστού.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τέσσερις τρόποι άντλησης νερού.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Τέσσερις τρόποι άντλησης νερού.

Αφήστε μια απάντηση