Μια στένωση σε σωλήνα

Στο διπλανό σχήμα,  κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, σε βάθος Η, έχει συνδεθεί ένας οριζόντιος σωλήνας, από το άκρο του οποίου εκρέει νερό με ορισμένη ταχύτητα.  Ο σωλήνας παρουσιάζει μια περιοχή με στένωση.

Έστω ένα σημείο Κ στον άξονα του σωλήνα, στην περιοχή του στενώματος.

i) Για την πίεση στο σημείο Κ ισχύει:

α) pΚ=pατμ+ρgΗ,   β) pΚ >  pατμ+ρgΗ,   γ) pΚ= pατμ,   δ) pΚ < pατμ.

ii) Αν pατμ=6ρgΗ, ενώ το εμβαδόν της διατομής στο στένωμα (Α1) είναι το μισό της υπόλοιπης διατομής του οριζόντια σωλήνα (Α), τότε η πίεση στο σημείο Κ, έχει τιμή:

α) pΚ= 1/3 pατμ,   β) pΚ= ½  pατμ,     γ) pΚ= 3/4 pατμ,    δ) pΚ= 4/3 pατμ.

Η παραπάνω ροή να θεωρηθεί μόνιμη και στρωτή ροή ενός ιδανικού ρευστού.

Απάντηση: 

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια στένωση σε σωλήνα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια στένωση σε σωλήνα

Αφήστε μια απάντηση