Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με το ίδιο πλάτος Α=0,2m και την ίδια ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s. Τη στιγμή tο=0, το πρώτο κύμα (Ι) φτάνει στο σημείο Ο, στη θέση x=0, ενώ το δεύτερο (ΙΙ) στο σημείο Κ, στη θέση x=2m, όπως παρουσιάζονται στο διπλανό σχήμα.

  1. Να υπολογιστεί η περίοδος ταλάντωσης των σημείων των δύο μέσων.
  2. Ποια η εξίσωσης της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, για την ταλάντωση που πρόκειται να ξεκινήσουν τα σημεία Ο και Κ, στα οποία φτάνουν τα δύο κύματα, με δεδομένο ότι η προς τα πάνω κατεύθυνση θεωρείται θετική;
  3. Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυμάτων.
  4. Ποια η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, του σημείου Ο΄ στη θέση x=0, του δεύτερου κύματος;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Αφήστε μια απάντηση