Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική κατεύθυνση), διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα. Η εικόνα του μέσου τη στιγμή t=0, είναι αυτή του διπλανού σχήματος, όπου το κύμα έχει φτάσει στο σημείο Κ, στη θέση x=1,5m.

Αν η επιτάχυνση, τη στιγμή αυτή, του σημείου Ο, στη θέση x=0, είναι ίση με 12m/s2, ζητούνται:

  1. Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο (y=y(t)) των σημείων Κ και Ο.
  2. Η εξίσωση του κύματος.
  3. Η φάση της απομάκρυνσης του σημείου Κ, σε συνάρτηση με το χρόνο και να παρασταθεί γραφικά.
  4. Η γραφική παράσταση της φάσης του σημείου Ο, σε συνάρτηση με το χρόνο.
  5. Η γραφική παράσταση της φάσης των διαφόρων σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3,5s.

Δίνεται π2 ≈10.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Αφήστε μια απάντηση