Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Α) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα αυτό μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=4Ν.

  1. Να υπολογιστεί η ορμή του σώματος τη χρονική στιγμή t1=5s.
  2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση F-t και να υπολογίστε το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζεται μεταξύ γραφικής παράστασης και άξονα των χρόνων. Σε τι συμπέρασμα καταλήγετε;

Β) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα η ασκούμενη δύναμη  F, είναι μεταβλητή, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση F=4t  (S.Ι.).

  1. Να υπολογιστεί η ορμή του σώματος τη χρονική στιγμή t1=5s.
  2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ορμής του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι της στιγμή t2=6s και να βρείτε την κλίση της καμπύλης που θα πάρετε, τη στιγμή t1.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Αφήστε μια απάντηση