Η ενέργεια σε μια περίοδο στην εξαναγκασμένη

i) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται μια δύναμη, η ισχύς της οποίας μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο διπλανό διάγραμμα.

Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή t=2s.

ii) Ένα σώμα μάζας m=0,5kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με την επίδραση αρμονικής εξωτερικής δύναμης και με την επίδραση δύναμης απόσβεσης της μορφής Fαπ=-0,25∙υ (S.Ι.). Μετά το πέρας των μεταβατικών φαινομένων, λαμβάνοντας κάποια στιγμή ως t0=0, παίρνουμε ως εξίσωση απομάκρυνσης την x=0,5∙ημ(4t) (S.Ι.).

α) Κάποια στιγμή t1 το σώμα περνά από τη θέση x1=0,3m με θετική ταχύτητα, ενώ η εξωτερική δύναμη έχει τιμή F1=1 Ν. Να υπολογιστούν τη στιγμή t1:

α1) Η ισχύς της εξωτερικής δύναμης και ο ρυθμός με τον οποίο η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική εξαιτίας της δύναμης απόσβεσης.

α2) Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα.

α3) Η κινητική και η δυναμική ενέργεια του σώματος.

β) Να υπολογιστούν στη διάρκεια μιας περιόδου, τα έργα της δύναμης επαναφοράς, της δύναμης απόσβεσης και της διεγείρουσας εξωτερικής δύναμης.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ενέργεια σε μια περίοδο στην εξαναγκασμένη
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η ενέργεια σε μια περίοδο στην εξαναγκασμένη

Αφήστε μια απάντηση