Πώς εφαρμόζεται η αρχή διατήρησης Στροφορμής (ΑΔΣ)

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο περιστρέφεται μια ομογενής ράβδος μάζας Μ=3kg και μήκους l=2m με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0=1rαd/s, όπως στο σχήμα (κάτοψη). Μια σφαίρα μάζας m=Μ=3kg κινείται στο ίδιο επίπεδο με ταχύτητα υ0 =4m/s και συγκρούεται πλαστικά στο άκρο Α της ράβδου, τη στιγμή που η σφαίρα έχει ταχύτητα κάθετη στη ράβδο.

Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα του στερεού s που προκύπτει, καθώς και η ταχύτητα της σφαίρας, αμέσως μετά την κρούση.

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ο, Ιο= (1/12)Μl2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πώς εφαρμόζεται η αρχή διατήρησης Στροφορμής (ΑΔΣ)
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Πώς εφαρμόζεται η αρχή διατήρησης Στροφορμής (ΑΔΣ)

Αφήστε μια απάντηση