Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο σώματα Β και Γ, ηρεμούν δεμένα στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων όμοιων  ιδανικών ελατηρίων σταθεράς k, έχοντας προκαλέσει την ίδια επιμήκυνση στα ελατήρια, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε τα σώματα κατακόρυφα προς τα πάνω, ώστε τα ελατήρια να αποκτήσουν το φυσικό μήκος τους και κάποια στιγμή t0=0, τα αφήνουμε να ταλαντωθούν. Στη διάρκεια της ταλάντωσης, στα σώματα ασκούνται δυνάμεις απόσβεσης της μορφής F=-b∙υ, όπου bΒ= b1 < b2=bΓ , με αποτέλεσμα να εκτελούν φθίνουσα ταλάντωση.

i) Μεγαλύτερη αρχική επιτάχυνση θα αποκτήσει:

α) Το σώμα Β,  β) Το σώμα Γ,   γ) Τα δυο σώματα θα αποκτήσουν ίσες αρχικές επιταχύνσεις.

ii) Πρώτο θα φτάσει στη θέση ισορροπίας:

α) Το σώμα Β,  β) Το σώμα Γ,   γ) Τα δυο σώματα θα φτάσουν ταυτόχρονα.

iii) Μετά μια πλήρη ταλάντωση κάθε σώματος, τα σώματα:

α) θα φτάσουν στο ίδιο ύψος.

β) ψηλότερα θα φτάσει το σώμα Β.

γ) ψηλότερα θα φτάσει το σώμα Γ.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13   Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

 

Αφήστε μια απάντηση