Οριζόντια βολή και έργα

Μια μπάλα εκτοξεύεται από ορισμένο ύψος από το έδαφος, με οριζόντια ταχύτητα υ0=20m/s τη στιγμή t0=0. Μετά από λίγο τη στιγμή t1 περνά από μια θέση Α και τη στιγμή t2, που η ταχύτητά της σχηματίζει γωνία θ=45° με την οριζόντια διεύθυνση, από τη θέση Β.

i) Να βρεθεί η στιγμή t2, καθώς και η ταχύτητα υ2 της μπάλας τη στιγμή αυτή.

ii) Αν κατά την μετακίνηση από το Α στο Β η δυναμική ενέργεια της μπάλας μειώθηκε κατά 60J,

 α) να βρεθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας, μεταξύ των δύο αυτών θέσεων.

 β) Να υπολογιστεί το έργο του βάρους από το Α στο Β.

iii) Αν  η μάζα της μπάλας είναι m=0,4kg, να υπολογιστούν:

 α) Η χρονική στιγμή t1 κατά την οποία η μπάλα περνά από το σημείο Α.

 β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της μπάλας τις στιγμές t1 και t2.

Δίνεται g=10m/s2,  ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οριζόντια βολή και έργα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Οριζόντια βολή και έργα

Αφήστε μια απάντηση