Θέση, μετατόπιση και χρονική στιγμή. Φ.Ε.

Ένα παιδί στέκεται στο σημείο Α ενός ευθύγραμμου δρόμου. Κάποια στιγμή αρχίζει να περπατά και μετά από 150s σταματά στη θέση Β, η οποία απέχει 100m από το σημείο Α. Αφού παραμείνει για λίγο στη θέση Β, επιστρέφει στο σημείο Γ, διανύοντας απόσταση 60m μέσα σε χρονικό διάστημα 80s.

Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις παραπάνω κινήσεις, παίρνουμε έναν άξονα x, όπως στο σχήμα, όπου η αρχή του, βρίσκεται αριστερά του σημείου Α απέχοντας 10m από αυτό.

  1. Το παιδί βρίσκεται αρχικά στο σημείο Α, στη θέση x0=…..m και φτάνει στο σημείο Β, στη θέση x1=….. m. Το τελικό σημείο που φτάνει, σημείο Γ, είναι η θέση x2=…..m.
  2. Για τις αντίστοιχες μετατοπίσεις θα έχουμε:

Από το Α στο Β: Δx1,0= ….   m,   από το Β στο Γ:  Δx2,1= …. m και από το Α στο Γ: Δx2,0= …..  m.

Να σχεδιάσετε στο παρακάτω σχήμα, τα διανύσματα των παραπάνω μετατοπίσεων.

Το συνολικό διάστημα που διένυσε το παιδί ήταν s= ….. m.

 

Διαβάστε τη συνέχεια από εδώ… ή
  Θέση, μετατόπιση και χρονική στιγμή. Φ.Ε.

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11   Θέση, μετατόπιση και χρονική στιγμή. Φ.Ε.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13   Θέση, μετατόπιση και χρονική στιγμή. Φ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση