Δύο διαδοχικές ελαστικές κρούσεις.

Τα σώματα Α και Β του σχήματος, με μάζες m1=4kg και m2=1kg εμφανίζουν με το οριζόντιο επίπεδο τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. Το σώμα Β ηρεμεί δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m, το οποίο έχει το φυσικό του μήκος. Το σώμα Α κινείται κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου και φτάνει στο σώμα Β με ταχύτητα u0=5m/s. Η κρούση που ακολουθεί είναι κεντρική και ελαστική. Μετά την κρούση το σώμα Β συμπιέζει το ελατήριο, ενώ μετά από λίγο ακολουθεί δεύτερη κεντρική και ελαστική κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων. Ελάχιστα πριν την 2η κρούση το σώμα Α έχει ταχύτητα μέτρου v1=1,14m/s, ενώ αμέσως μετά, ταχύτητα μέτρου v1΄=1,32m/s. Ζητούνται:

  1. Οι ταχύτητες των δύο σωμάτων αμέσως μετά την πρώτη κρούση.
  2. Η επιτάχυνση κάθε σώματος, όταν το καθένα έχει μετατοπισθεί κατά Δx=0,2m, από τη θέση της πρώτης κρούσης.
  3. Η ταχύτητα του Β σώματος πριν και μετά την 2η κρούση.
  4. Η απόσταση x μεταξύ των θέσεων των δύο κρούσεων.
  5. Η απόσταση που διανύει το σώμα Β μεταξύ των δύο κρούσεων.

Δίνεται g=10m/s2, ενώ τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία αμελητέων διαστάσεων.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Δύο διαδοχικές ελαστικές κρούσεις.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δύο διαδοχικές ελαστικές κρούσεις.

Αφήστε μια απάντηση