Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, ό,τι και να συμβεί…

Μια λεπτή οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΒ είναι αρθρωμένη σε κατακόρυφο τοίχο στο άκρο της Α και μέσω νήματος έχει επίσης προσδεθεί στον ίδιο τοίχο, το μέσον της Μ. Στο άκρο της Β κρέμεται μέσω αβαρούς νήματος μήκους l μια σφαίρα μάζας m.

i) Η κατακόρυφη συνιστώσα Fy, της δύναμης που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση στο άκρο της Α:

α) Έχει φορά προς τα πάνω.

β) Έχει φορά προς τα κάτω.

γ) Είναι μηδενική.

ii) Αν η ράβδος έχει βάρος w και g η επιτάχυνση της βαρύτητας, τότε το μέτρο της παραπάνω συνιστώσας Fy είναι:

α) Fy = w+ mg,    β) Fy = w,    γ) Fy = mg.

iii) Εκτρέπουμε τη σφαίρα από τη θέση ισορροπίας της Γ, φέρνοντάς την στη θέση Δ, η οποία απέχει κατακόρυφα απόσταση h= ½ l από την αρχική θέση Γ, και την αφήνουμε να κινηθεί. Η μέγιστη τιμή του μέτρου της κατακόρυφης συνιστώσας Fy που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση είναι τώρα:

α) Fy = mg,    β) Fy = 2mg,    γ) Fy = 3mg.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, ό,τι και να συμβεί…
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, ό,τι και να συμβεί…

 

Αφήστε μια απάντηση