Στερεά κυκλικής διατομής. Δυο εφαρμογές.

Εφαρμογή 1η:

Δυο όμοιες σφαίρες συγκρατούνται πάνω σε δύο κεκλιμένα επίπεδα, στο ίδιο ύψος h από το οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή τις αφήνουμε ταυτόχρονα να κινηθούν. Αν το αριστερό επίπεδο είναι λείο, ενώ η Β σφαίρα κυλίεται:

i) Όταν οι σφαίρες φτάσουν στο οριζόντιο επίπεδο:

α) Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει η Α σφαίρα.

β) Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει η Β σφαίρα.

γ) Οι δύο σφαίρες θα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.

ii) Πρώτη θα φτάσει στο οριζόντιο επίπεδο:

α) Η Α σφαίρα,  β) Η Β σφαίρα,  γ) Οι δυο σφαίρες θα φτάσουν ταυτόχρονα στο οριζόντιο επίπεδο.

 

Εφαρμογή 2η:

Τα δύο κεκλιμένα επίπεδα του διπλανού σχήματος, παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής με τα στερεά κυκλικής διατομής Α και Β, τα οποία συγκρατούνται στο ίδιο ύψος h από το οριζόντιο επίπεδο. Τα δυο στερεά έχουν ίσες μάζες και αφήνοντάς τα να κινηθούν κυλίονται και φτάνουν στο οριζόντιο επίπεδο, με πρώτο το Β.

i) Όταν τα δυο στερεά φτάσουν στο οριζόντιο επίπεδο:

α) Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει το Α.

β) Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει το Β.

γ) Τα δυο στερεά  θα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.

ii) Αν Ι1 η ροπή αδράνειας του Α στερεού ως προς τον άξονα περιστροφής του και Ι2 και η αντίστοιχη ροπή αδράνειας του Β, ισχύει:

α) Ι1 < Ι2,    β) Ι1 = Ι2,     γ) Ι1 > Ι2.

Απάντηση:

 ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Στερεά κυκλικής διατομής. Δυο εφαρμογές.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Στερεά κυκλικής διατομής. Δυο εφαρμογές

Αφήστε μια απάντηση