Η ενέργεια κυλίνδρου με πλάγια δύναμη

Ένας ομογενής κύλινδρος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ γύρω του έχουμε τυλίξει,  ένα μακρύ αβαρές νήμα. Τραβάμε το άκρο Α του νήματος, όπως στο σχήμα, ασκώντας του δύναμη F. Μετά από λίγο ο κύλινδρος έχει ταχύτητα κέντρου μάζας υcm.

Το έργο της δύναμης στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι:

α) WF < 1,5∙ ½ mυcm2    β) WF = 1,5∙½mυcm2,    γ) WF > 1,5∙½mυcm2.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ενέργεια κυλίνδρου με πλάγια δύναμη

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η ενέργεια κυλίνδρου με πλάγια δύναμη

Αφήστε μια απάντηση