Τα έργα των δυνάμεων κατά την άνοδο

 Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί  σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30°, στη θέση Α, του διπλανού σχήματος.

i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίσετε την τριβή που δέχεται από το επίπεδο.

ii) Κάποια στιγμή ασκούμε στο σώμα μια σταθερή δύναμη μέτρου F=25Ν, με αποτέλεσμα να κινηθεί και μετά από λίγο να φτάσει στη θέση Γ, με ταχύτητα υ=3m/s. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Γ είναι h=1,5m.

α)  Να υπολογίσετε τα έργα της δύναμη F και του βάρους για την μετακίνηση από το Α στο Γ.

β)  Πόσο είναι το αντίστοιχο έργο της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώμα;

γ)  Να βρεθεί το μέτρο της τριβής ολίσθησης.

δ)  Θα χαρακτηρίζατε την αρχική τριβή (του ερωτήματος i)) ως οριακή τριβή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δίνεται g=10m/s2, ημ30°= ½ , συν30°= √3/2

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τα έργα των δυνάμεων κατά την άνοδο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Τα έργα των δυνάμεων κατά την άνοδο

 

Αφήστε μια απάντηση