ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Σε δοχείο σταθερού όγκου V=10L περιέχεται η ουσία Α η οποία αντιδρά σύμφωνα με την απλή αντίδραση:

Α ?2Β(g)

Στο διάγραμμα δίνεται η συγκέντρωση του Β σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α) Η ταχύτητα της αντίδρασης:
α) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
β) μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
γ) Παραμένει σταθερή.
Β) Πόση είναι η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t1=120s;
Γ) Να σχεδιάσατε το διάγραμμα της ταχύτητας της αντίδρασης σε συνάρτηση με το χρόνο.
Δ) Η ουσία Α είναι: α) Στερεό, β) Αέριο.
Ε) Πόσα mοl της ουσίας Α περιέχονται αρχικά στο δοχείο;

Απάντηση


Αφήστε μια απάντηση