Ένα αυτοκίνητο κινείται.

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα προς τα  δεξιά σε οριζόντιο δρόμο και στο σχήμα βλέπουμε τον ένα τροχό του.

i) Αν η ταχύτητα του σημείου Α, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας του, κατευθύνεται στο ψηλότερο σημείο Β του τροχού, τότε:

α) Ο τροχός κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)

β) Ο τροχός ολισθαίνει.

ii) Το σημείο Γ μιας οριζόντιας ακτίνας του παραπάνω τροχού έχει επιτάχυνση, όπως στο διπλανό σχήμα. Τότε το αυτοκίνητο:

α) Κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.

β) Επιταχύνεται.

γ) φρενάρει.

iii) Στη διάρκεια της κίνησης, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητο επιταχύνεται αυξάνοντας την ταχύτητά του. Στη διάρκεια αυτή, το σημείο Δ μιας κατακόρυφης ακτίνας του τροχού, έχει επιτάχυνση η οποία κατευθύνεται στο κέντρο Ο του τροχού, όπως στο σχήμα. Ο τροχός του αυτοκινήτου:

α) Κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)

β) Ολισθαίνει.

γ) σπινάρει.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Για καλύτερη ευκρίνεια στα δύο τελευταία σχήματα, ο τροχός σχεδιάστηκε ως ένας δίσκος…

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα αυτοκίνητο κινείται.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα αυτοκίνητο κινείται.

 

Αφήστε μια απάντηση