Από τη γωνία σε γωνιακή ταχύτητα-επιτάχυνση

Ένας δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, κάθετο στο επίπεδό του, που περνά από το κέντρο του Ο, όπως στο σχήμα. Αναφερόμενοι σε μια ακτίνα ΟΑ, θέλοντας να προσδιορίσουμε τη θέση της, χρειαζόμαστε μια εξίσωση φ=f(t), της γωνιακής θέσης της ακτίνας σε συνάρτηση με το χρόνο. Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της ακτίνας (συνεπώς και του δίσκου) και η αντίστοιχη γωνιακή της επιτάχυνση, κάνοντας και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις ω=ω(t) και αγων=α(t) στις παρακάτω περιπτώσεις:

i) φ=2t (S.Ι.),      ii)  φ= 4+3t  (S.Ι.),       iii) φ= 5-2t  (S.Ι.),

iv) φ=2t2 (S.Ι.),      v) φ=4-t2  (S.Ι.),     vi) φ=0,2∙ημ(5t) (S.Ι.)

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Από τη γωνία σε γωνιακή ταχύτητα-επιτάχυνση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Από τη γωνία σε γωνιακή ταχύτητα-επιτάχυνση

 

Αφήστε μια απάντηση