Οι ενδείξεις των βολτομέτρων.

Ένα ιδανικό βολτόμετρο θεωρούμε ότι έχει άπειρη εσωτερική αντίσταση. Στο διπλανό σχήμα τα βολτόμετρα είναι ιδανικά.

i) Ποιες είναι οι ενδείξεις των τριών βολτομέτρων;

ii) Στα παρακάτω κυκλώματα οι αντιστάτες έχουν ίσες αντιστάσεις (R1=R2=R3=R ) και τα βολτόμετρα είναι ιδανικά.

(1)                                             (2)                                            (3)

α) Ποιες είναι οι ενδείξεις των βολτομέτρων στα δύο πρώτα κυκλώματα (1) και (2);

β) Ποια η ένδειξη του βολτομέτρου στο τρίτο κύκλωμα με το διακόπτη ανοικτό και ποια μόλις κλείσουμε το διακόπτη;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οι ενδείξεις των βολτομέτρων.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Οι ενδείξεις των βολτομέτρων.

 

Αφήστε μια απάντηση